Polska pomoc - Polish Aid

Od startupów po spółdzielnie. Wspieranie takich inicjatyw ma wielką przyszłość

Episode Summary

Wspieranie przedsiębiorczości jest jednym ze skutecznych sposobów stymulowania rozwoju lokalnych społeczności od Mołdawii, przez Ukrainę po Palestynę. Projekty Polskiej pomocy skierowane są do małych, często innowacyjnych, przedsiębiorców czy spółdzielców. Wyzwaniem jest łączenie wsparcia z tworzeniem szans dla promowania gospodarki Polski.

Episode Notes

Bartłomiej Zdaniuk, ambasador Polski w Mołdawii, podkreśla, że wyzwaniem i zadaniem jest łączenie programów rozwojowych z wymianą gospodarczą. Projekty, niezależnie od tego, czy są finansowane przez Polską pomoc czy przez ambasadę, budują wizerunek Polski w Mołdawii. Wiele niedużych przedsiębiorstw czy organizacji takie wsparcie uzyskało i kluczowym pytaniem jest „Co dalej?”. O ile ten pierwszy krok, pomocowy, pozwala rozpoznać potrzeby, to konieczny jest drugi, czyli promowanie polskich przedsiębiorców.

Pomysłem na takie współdziałanie jest wspierany przez Polską pomoc projekt Polish-Ukrainian Startup Bridge realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy. Łukasz Wawak, menadżer projektu, opowiada o łączeniu polskiego kapitału i praktyk biznesowych z pomysłami i wiedzą przedsiębiorców ukraińskich. Skutkiem tego jest rozwijanie innowacyjnych przedsiębiorstw, których działalność przynosi korzyści po obu stronach granicy.

Wspieranie przedsiębiorczości wykracza poza granice współpracy gospodarczej. Anna Radecka z Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej opowiada o rozwijaniu idei samorządności wśród Palestyńczyków. Podobnie jak we wcześniejszych przykładach, także tutaj członkowie muszą się nie tylko zaangażować, ale także wnieść znaczący wkład własny, aby następnie korzystać ze szkoleń i innego wsparcia udzielanego w ramach projektu. Szczególnie interesujące są spółdzielnie kobiece, których członkinie nie tylko wypracowują dochód dla rodziny, ale także tworzą miejsca ważne dla rozwoju społeczności, w których żyją.