Polska pomoc - Polish Aid

Polska pomoc dla Białorusi – wspieramy naszych sąsiadów

Episode Summary

Białoruś jest czwartym co do wielkości sąsiadem Polski. Potrzebuje wsparcia. Współpraca rozwojowa koncentruje się na kapitale ludzkim, dobrym zarządzaniu i wsparciu dla przedsiębiorczości.

Episode Notes

Według ONZ Białoruś ma znacznie niższy wskaźnik rozwoju społecznego od Polski, a OECD zakwalifikowało ją jako biorcę pomocy rozwojowej. Wsparcie udzielane przez Polskę rozwija nie tylko kontakty handlowe, ale także wzmacnia społeczeństwo obywatelskie. Częstsze kontakty międzyludzkie uczą otwartości na siebie nawzajem i ułatwiają wzajemne zrozumienie. 

Pomoc dla Białorusi to także dzielenie się polskimi doświadczeniami z czasów transformacji z lat 90. XX w. Celem jest nie tylko odwdzięczenie się za pomoc otrzymywaną przez nasz kraj w przeszłości, ale także  poszerzanie strefy stabilności i bezpieczeństwa w naszym sąsiedztwie do czego przyczyniają się współpraca rozwojowa.