Polska pomoc - Polish Aid

Polska pomoc dla Ukrainy

Episode Summary

Ukraina jest jednym z najważniejszych partnerów Polski na świecie. Dotyczy to polityki, ekonomii i bezpieczeństwa.

Episode Notes

Zgodnie z Wieloletnim Programem Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020, współpraca rozwojowa pomiędzy Polską a Ukrainą skupia się na trzech priorytetach: dobrym rządzeniu, kapitale ludzkim i rozwoju przedsiębiorczości i sektora prywatnego. Polska ufundowała także stypendia dla obywateli Ukrainy studiujących w naszym kraju.