Polska pomoc - Polish Aid

Polska pomoc w roku pandemii

Episode Summary

Pandemia koronawirusa zmieniła priorytety Polskiej pomocy w 2020 r. Polska wsparła kilkanaście krajów w walce z Covid-19, w tym Białoruś. Polska na wiele sposobów wspiera naród białoruski. Nie zapominamy jednak o wyzwaniach w innych częściach świata.

Episode Notes

W 2020 r. Polska była jednym z najaktywniejszych krajów wspierających walkę z pandemią. Polska pomoc wysłała konwoje do kilkunastu krajów. W wielu miejscach pracowali także lekarze z Polski. Minister Paweł Jabłoński podkreśla, że nasz kraj, który kiedyś sam otrzymywał wsparcie zagraniczne, powinien teraz dzielić się tym co ma z potrzebującymi nie zapominając, że jest to także sposób budowania dobrych i trwałych relacji między narodami.

Polska wspiera Białoruś, a raczej białoruskie społeczeństwo, w tym służbę zdrowia. Istotna jest także pomoc dla społeczeństwa obywatelskiego. Minister Jabłoński podkreśla przy tym, że celem wsparcia jest danie  potrzebującym Białorusinom  schronienia czy możliwości nauki w Polsce, dzięki czemu w przyszłości, będą mogli wrócić do swojego kraju i budować go tak, jak uznają za stosowne. 

Jednym z największych wyzwań dla Europy i Polskie jest rosnąca presja migracyjna z Afryki. Stąd Polska pomoc finansuje realizowane tam projekty, które mają pomóc mieszkańcom tamtejszych krajów radzić sobie z pandemią, skutkami zmian klimatycznych i budować przyszłość bez konieczności porzucania ojczyzn.