Polska pomoc - Polish Aid

Pomoc humanitarna ratuje życie

Episode Summary

Pomoc humanitarna jest "rybą", która ratuje życie. Potrzebują jej ludzie, którzy nagle stracili wszystko na skutek katastrofy naturalnej lub spowodowanej działaniami człowieka. Na "wędkę" czas przychodzi później. Covid-19 wydłużyli listę nieszczęść wymagających interwencji. Polska niesie pomoc humanitarną. Także pomaga walczyć z pandemią.

Episode Notes

Wojna domowa w Syrii wywołała gigantyczną katastrofę humanitarną. Miliony ludzi straciło dosłownie wszystko. Zanim znowu zaczną odbudowywać swoje życie muszą mieć możliwość przetrwania. Gwarancję najbardziej podstawowej, fizycznej egzystencji. O pomaganiu uchodźcwom syryjskim opowiada Sylwia Hazboun z Caritas Polska.

Zmiany klimatyczne nie tylko powodują, że miliony ludzi ucieka z  domów, ale także pogarszają sytuację tych, którzy stali się już uchodźcami na skutek wojny. Małgorzata Olasińska-Chart mówi o wspieranych przez Polską pomoc projektach w Iraku i życiu uchodźców dodatkowo dotkniętych przez fale upałów.

Pandemia Covid-19 wydłużyła listę potrzeb humanitarnych. Fundacja Solidarności Międzynarodowej znacząco zmieniła sposób działania, aby nieść pomoc potrzebującym. Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji, opowiada o sposobach niesienia takiego wsparcia, w tym o wielkich konwojach z pomocą humanitarną wysłanych, m. in., na Białoruś i Ukrainę.

Łącznie w 2020 r. Polska udzieliła pomocy na kwotę 131,42 mln złotych, co oznacza wzrost o ponad 84% w porównaniu z rokiem 2019. Różnica ta wynika z potrzebą odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Pamiętać przy tym warto, że Polska nie tylko niesie pomoc za pośrednictwem organizacji pozarządowych, ale także wspiera inicjatywy innych donatorów i wnosi wpłaty do organizacji pozarządowych.