Polska pomoc - Polish Aid

Pomoc medyczna otwiera serca i umysły

Episode Summary

Pomoc medyczna jest drogą do serc ludzi praktycznie we wszystkich zakątkach świata. Nie musi przy tym wiązać się z ogromnymi nakładami. Czasem to zaskakująco proste.

Episode Notes

Wsparcie dla służby zdrowia, czy to w postaci edukacji lekarzy i pacjentów, czy wyposażenia placówek, jest działaniem uniwersalnym, a potrzeby są praktycznie nieograniczone. 

W 2018 r. Polska pomoc przeznaczyła na projekty związane z ochroną zdrowia 5,38 mln złotych, a w roku 2019 kwota ta przekroczyła 8 mln zł. Wydarzenia 2020 r., pandemia oraz katastrofy takie jak eksplozja w porcie w Bejrucie podkreślają znaczenie tego rodzaju działań. Rosnące potrzeby, ale także ich uniwersalny charakter powoduje, że Polska pomoc także w przyszłości będzie angażować się w projekty medyczne i ratownicze.