Polska pomoc - Polish Aid

Wsparcie dla państw Partnerstwa Wschodniego

Episode Summary

Partnerstwo Wschodnie powstało w 2009 r. z inicjatywy Polski i Szwecji. Jednym z wymiarów realizacji tej inicjatywy jest pomoc rozwojowa.

Episode Notes

Partnerstwo Wschodnie obejmuje  sześć państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Celem tej inicjatywy  jest wzmocnienie państw należących do tego programu poprzez współpracę polityczną i gospodarczą oraz pogłębienie kontaktów międzyludzkich. 

Pomoc trafiła przede wszystkim do instytucji ochrony zdrowia, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych wspierających m.in. osoby niepełnosprawne.  W latach 2009–2017 na pomoc rozwojową Polska przeznaczyła dla państw Partnerstwa niemal 424,5 mln euro.