Polska pomoc - Polish Aid

Wsparcie służb ratowniczych w Mołdawii i Ukrainie

Episode Summary

Pożary, wypadki drogowe czy katastrofy budowlane zdarzają się wszędzie. W takiej sytuacji dzwonimy po strażaków i oczekujemy, że poradzą sobie z każdym wyzwaniem. Projekty wspierane przez Polską pomoc umożliwiają szkolenie i poprawę wyposażenia służb ratowniczych w Mołdawii i Ukrainie.

Episode Notes

Celem wspierania  straży pożarnej jest podwyższanie kompetencji służb ratowniczych w Mołdawii i Ukrainie. Oprócz nowych umiejętności czy usprawnionych procedur, strażacy otrzymali także nowoczesny sprzęt pomagający ratować życie ofiar wypadków i katastrof.  

Swoimi doświadczeniami i umiejętnościami dzielili się strażacy pracujący w Polsce. O ich zaangażowaniu świadczy poszukiwanie sposobów na zrealizowanie projektów i wywiązanie się ze zobowiązań wobec kolegów zagranicznych pomimo pandemii, która utrudniła realizajcę projektów w 2020 r. Niektórzy zdecydowali się na kilkudniową podróż samochodową, aby mimo trudności, stawić się na miejscu.

Ambasador RP w Mołdawii Bartłomiej Zdaniuk podkreśla, że  tego rodzaju projekty oddziałują nie tylko na poziomie politycznym budując relacje między państwami, ale pozwalają także, a może przede wszystkim, wprowadzają rzeczywiste, oddolne zmiany na poziomie lokalnym i samorządowym. Oddziałują na mieszkańców często niedużych społeczności poza głównymi miastami.