Polska pomoc - Polish Aid

Zwalczanie ubóstwa przez edukację

Episode Summary

Setki milionów ludzi na całym świecie nie umie czytać ani pisać. To wydaje się niewiarygodne. Równocześnie wiadomo, że edukacja daje szansę na godne życie. Dlatego Polska pomoc wspiera inicjatywy edukacyjne w krajach rozwijających się.

Episode Notes

Przed pandemią COVID-19 ponad 250 milionów dzieci i młodzieży na świecie nie uczęszczało do szkoły, a 800 milionów dorosłych było analfabetami. Wielokrotnie udowodniono przy tym związek między brakiem edukacji i ubóstwem.

Jednak żeby uczynić edukację efektywną i powszechną potrzeba czegoś więcej niż szkoły. Potrzebna jest współpraca między państwami rozwijającymi się a takimi, jak Polska, która dla wielu staje się synonimem sukcesu.